За центарот

ИТ Центарот при Универзитет "Гоце Делчев" во Штип го планира, имплементира и одржува информатичкиот систем и компјутерската мрежа на Универзитетот, електронската пошта, системот за најавување и регистрирање на вработените и студентите, веб-порталот и заштитата и складирањето на сите податоци.

Повеќе

Активности

Во текот на изминативе години, ИТ Центарот присуствуваше и учествување на голем број конференции, конкурси, саеми и други собири поврзани со ИТ технологијата. Поради своето големо залагање во остварување на својата мисија, овој центар беше меѓу првите добитници на Признание од УГД.

Повеќе

Сервис и поддршка

Делот за сервис и поддршка е наменет да обезбеди полесна и поефикасна помош на вработените и студентите на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип. Доколку посакуваните информации не ги пронајдете на овој портал, ИТ Центарот Ви стои на располагање и е секогаш достапен за Вашите потреби.

Повеќе