Делот за сервис и поддршка е наменет да обезбеди полесна и поефикасна помош на вработените и студентите на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип. Доколку посакуваните информации не ги пронајдете на овој портал, ИТ Центарот Ви стои на располагање и е секогаш достапен за Вашите потреби. Меилот на кој можете да се обратите е support@ugd.edu.mk.

Упатства